logo
fonas
Organizatorius
Infobalt
Rangovai
Visus PlenusLitexpo
Partneris
Ūkio ministerija
Interneto tiekėjas
Baltneta
TelevizijaRadijas
TV4RC2
Parodos alus
Gubernija
Rėmėjai
Rėmėjai
 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Kauno technologijos universitetas / Kaunas University of Technology

K. Donelaičio g. 73, Kaunas, Lietuva, LT-3006
Tel.+370 37 30 06 91
El. paštas idc@cr.ktu.lt
www.ktu.lt

Vadovas / asmuo, atsakingas už projektą
Ekspozicijos vadovas – KTU Inovacijų centro direktorius Pranas Bernardas Milius


Pristatomi projektai / Projects for presentation

1. KTU kompiuterių katedra kartu su partneriais dalyvauja ateities namų kompiuterizavimo projekte „Protingas namas“.

2. KTU Informatikos fakulteto Kompiuterinio raštingumo centre (KRC) vyksta kompiuterinio raštingumo mokymo pagal ECDL programą kursai, kvalifikacijos tobulinimo informacijos technologijų srityje ir kt. kursai, tikrinamas vartotojų kompiuterinis raštingumas pagal ECDL programą, išduodami licencijuoti ECDL pažymėjimai.

3. KTU Kompiuterinės technikos bandymų laboratorijoje (KTBL) vykdomi kompiuterinės technikos elektromagnetinės spinduliuotės sertifikavimo bandymai bei elektromagnetinės spinduliuotės tyrimai užsakovo kompiuterizuotose darbo vietose.

4. Išplėtus Lietuvos centrinio interneto vartus, sukurtas smulkiojo ir vidutinio verslo portalas, kuriame numatoma saugoti informaciją apie verslininkus bei jų gaminius, išverstą į 6 kalbas. Siekiant atpiginti informacijos atnaujinimą, portale numatyta galimybė patiems verslininkams dirbti su savo duomenimis. Toks portalas leis pasauliui pristatyti Lietuvos verslą ir interneto vartotojams atlikti analitinę juos dominančių gaminių paiešką.

5. KTU Distancinio mokymo centro vykdomi projektai:

TESVIL – telemokymo organizavimo ir palaikymo aplinka (2001 – 2003 m., EUREKA). Projekto tikslas – sukurti sistemą, integruojančią vaizdo konferencijų bei vaizdo medžiagos transliavimo technologijas su grįžtamojo ryšio palaikymo priemonėmis ir leidžiančią virtualiai bendrauti internete;

IT Academy – Informacijos technologijų akademija: e. mokymasis smulkiajam ir vidutiniam verslui (2002 – 2004 m., Leonardo da Vinči). Projekto tikslas – sukurti nuotolinio mokymosi kursus, skirtus tobulinti SV vadovų, antreprenerių bei vadybininkų informacinių technologijų įgūdžius bei juos praktiškai taikyti versle;

EMCEL – Europinis distancinio mokymo ir mokymosi modelis (2001 – 2002 m., Leonardo da Vinči);

Mokyklų savęs vertinimas ir kokybės užtikrinimas, naudojant IKT priemones (2002 – 2004 m., SOCRATES); 

MISSION – daugiašalė integruota sistema atvirojo nuotolinio mokymosi tinklui tobulinti (2002 – 2004 m., SOCRATES); 

BOLDIC – Baltijos–Šiaurės šalių tinklas patirties sklaidai (2002 – 2004, SOCRATES);

TLA–VLE – mokymo, mokymosi ir vertinimo kokybės aukštajame moksle gerinimas naudojant virtualias mokymosi aplinkas (2002 – 2004 m., SOCRATES);

EIM–CEE – Europos inovacijų vadybininkų rengimas (2001 – 2004 m., FP5). 

1. KUT Department of Computer Engineering together with partners takes participates in house computerisation project „Smart House”.

2. Computer Literacy Laboratory at KUT Faculty of Informatics organises computer literacy training courses under ECDL programme, ECDL certificates are issued.

3. KUT Computer Equipment Research Laboratory executes experiments on computer equipment electromagnetic radiation and research on electromagnetic radiation at computerised working places of a customer.

4. Extention of Lithuanian Central Internet Gates – Small and Medium Enterprises Portal. It is foreseen that the portal will keep information about enterprises and their products in 6 languages. In order to make the use of information at the portal cheaper the entrepreneurs will get possibility to work with their data. The portal will allow presenting Lithuanian business to the world and will provide possibility for interested users to carry out analytical search for the products of interest.

5. KTU Distance Education Centre participates in various international projects:

TESVIL – Tele-Education Software for Interactive Video Lecturing (2001 – 2003, EUREKA). The goal of the project is to establish the system integrating video conferencing and video material broadcasting technologies with feedback support devices and enabling virtual visual communication on the internet;

IT Academy – E-learning for Small and Medium Enterprises (2002 – 2004, Leonardo da Vinci). The goal of the project is to develop distance learning courses for heads, entrepreneurs and managers of small and medium business enterprises to improve information technology skills and to apply these skills in their business;

EMCEL – European Model for Distance Education and Learning (2001 – 2002, Leonardo da Vinci); 

Development of the In-Service Training Course for School Self-Evaluation and Quality Assurance with the ICT Tool Application (2002 – 2004, SOCRATES);

MISSION – Multi-country Integrated System Support for Improved ODL Networking (2002 – 2004, SOCRATES); 

BOLDIC – The Baltic-Nordic Network for Exchange of Experience (2002 – 2004, SOCRATES);

TLA-VLE – Improving Quality of Teaching, Learning and Assessment in Higher Education Using Virtual Learning Environments (2002 – 2004, SOCRATES);

EIM-CEE – Euro Innovation Manager for CEE Countries (2001 – 2004, FP5).

2002-10-21

  Konkursai

Konkursai

Infobalt TV

fonas
 

   
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 22 62 26 23, faksas 8 22 62 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos