logo
fonas
Organizatorius
Infobalt
Rangovai
Visus PlenusLitexpo
Partneris
Ūkio ministerija
Interneto tiekėjas
Baltneta
TelevizijaRadijas
TV4RC2
Parodos alus
Gubernija
Rėmėjai
Rėmėjai
 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas / Ministry of Education and Science, Department of Science and Education.

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius, Lietuva, LT-2600
Tel. +370 5 266 34 44
Faks. +370 5 266 34 66
El. paštas msd@mokslas.lt
www.mokslas.lt

Vadovai / asmenys, atsakingi už projektą
Dr. Albertas Žalys, programos valdybos pirmininkas
Tel. +370 5 266 34 44, faks. +370 5 266 34 66
El. paštas msd@mokslas.lt
Prof. Aleksandras Targamadzė, programos mokslinis vadovas.
Tel. +370 37 30 03 51
El. paštas a.targamadze@internet.ktu.lt


Pristatomas projektas / Project for presentation

Bus pristatomi trys projektai, finansuojami programos „Informacinės technologijos mokslui ir studijoms“ – ITMIS. Ši programa, skirta vienai iš svarbiausių informacinės visuomenės sričių – mokslui ir studijoms, apima pagrindines jos kompiuterizavimo kryptis. Programą sudaro trys pagrindinės tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys: Lietuvos distancinio mokymo (LieDM), Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) bei Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos (LieMSIS) projektai.

The programme „Information Technologies for Science and Studies” (ITMIS) is targeted at one of the most important spheres of information society, i.e. science and studies, and includes the main directions of its computerisation. The programmme is made up of three basic parts closely linked together – sub-programmes dealing with formation of the following systems: Development of Distance Education in Lithuania (LieDM), Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) and Lithuanian Science and Studies Information Systems (LieMSIS). 

2002-10-21

  Konkursai

Konkursai

Infobalt TV

fonas
 

   
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 22 62 26 23, faksas 8 22 62 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos