logo
fonas
Organizatorius
Infobalt
Rangovai
Visus PlenusLitexpo
Partneris
Ūkio ministerija
Interneto tiekėjas
Baltneta
TelevizijaRadijas
TV4RC2
Parodos alus
Gubernija
Rėmėjai
Rėmėjai
 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas / Kaunas University of Technology Panevezys Institute

Klaipėdos g. 1, Panevėžys
Tel. +370 45 464080; 
faks. +370 45 465738
El. paštas astavalackiene@midi.ppf.ktu.lt; alidem@panf.ktu.lt
www.ppf.ktu.lt

Vadovai / asmenys, atsakingi už projektą
Dr. Asta Valackienė, KTU PI direktoriaus padėjėja mokslo reikalams
Alina Dėmenienė, KTU PI Skaičiavimo centro direktorė


Pristatomas projektas / Project for presentation

Profesijos pasirinkimas – ateities karjeros proceso sprendimų paieška, taikant šiuolaikiškas technologijas / Choosing a person using modern decisions technologies means seaching process in future careers

Tai savarankiškas profesijos pasirinkimo tyrimas, kuris yra asmens profesinės karjeros planavimo dalis ir bendra socialinės sąveikos proceso strategija Lietuvai integruojantis į Europos šalių bendriją, kai vyksta didelės ekonominės ir emocinės transformacijos bei darbo pasaulio kaita.

Programa sukurta naudojantis „Borland Delphi 5.0“.

Ji gali būti naudojama darbo biržų informaciniuose centruose, testuojant bedarbius, darbo rinkos konsultavimo tarnybose, kurios vykdo moksleivių profesinį orientavimą. Sukaupta duomenų baze galėtų naudotis mokslininkai, atliekantys aprašomuosius sociologinius tyrimus ir teikiantys rekomendacijas Darbo rinkos tyrimų institutui.

This is an independent research. Professio droosing the invented programme may be used in Information Center of Replacement Offices to test unemployed and in Market Consulting Centers which carry out professional orientation of schoolchildren. The data might be used by scientists who conduct social research and offer recommendations for Replacement For Office Research Institute.

The programme was created using „Borland Delphi 5.0”.

2002-10-21

  Konkursai

Konkursai

Infobalt TV

fonas
 

   
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 22 62 26 23, faksas 8 22 62 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos