logo
fonas
Organizatorius
Infobalt
Rangovai
Visus PlenusLitexpo
Partneris
Ūkio ministerija
Interneto tiekėjas
Baltneta
TelevizijaRadijas
TV4RC2
Parodos alus
Gubernija
Rėmėjai
Rėmėjai
 

Dėmesio!!! Tai archyvinė informacija!
Visi šioje svetainėje pateikti adresai, įkainiai ir kt. gali būti pasikeitę!

Viešoji  įstaiga Visorių  informacinių  technologijų  parkas / Public  company Visoriai Information technology park

Akademijos  g. 2, 2021 Vilnius
Tel. +370 612 054 72

Vadovas / asmuo, atsakingas už projektą
Numatoma skirti direktoriumi Henriką Makutėną


Pristatomas projektas /  Project for presentation

Tikslas – skatinti žinių visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje, naujų įmonių kūrimą, formuoti „intelektualios gamybos“ bazę, koncentruojant studijų, mokslo ir verslo galimybes bei resursus, sukurti traukos centrą užsienio ir vidaus IT uždaviniams spręsti bei investicijoms pritraukti.

Pirmieji projektai:

  • studentų supažindinimas IT verslo uždaviniais, praktikos organizavimas;
  • praktinių, specialiųjų, kvalifikacinių kursų organizavimas įmonių darbuotojams, visuomenei;
  • dalyvavimas įgyvendinant ES projektus;
  • dalyvavimas sprendžiant bendrus su užsienio universitetais, įmonėmis uždavinius;
  • verslo inkubacinė veikla.

Goals: 

to promote the development of the „knowledge society” in Lithuania and  foundation of new companies;

to create the „intelectual production” center for concentration of science, education and business,

to create the center for implementation of foreign and domestic projects and  for attraction of foreign investments .

Ist projects:

  • to acquaint students with real IT business problems, to organise their practical learning and  internships;
  • to organise  practical, specifical, qualification courses for employers, society;
  • to participate in the EU projects;
  • to participate in the joint projects with foreign universities, scientific units, companies;
  • business incubation activity.

2002-10-21

  Konkursai

Konkursai

Infobalt TV

fonas
 

   
INFOBALT: Vokiečių g. 28/17–16, 2001 Vilnius. Tel. 8 22 62 26 23, faksas 8 22 62 26 29, el. paštas: office (eta) infobalt.lt Viršus
Copyright © asociacija „Infobalt“, visos teisės saugomos